Bài viết trong chuyên mục

Khop-goi-bi-thoai-hoa

Thoái hoá khớp gối

Ở khớp gối, đầu dưới của xương đùi, đầu trên của xương chày, và mặt sau của xương bánh chè, được che phủ bởi sụn khớp. Vận động của khớp được trượt trên bề mặt của các sụn này.

Chuyên mục con