Bảng giá

STTTÊN DỊCH VỤGIÁ TẠI P/KHÁM
1Điện châm70,000
2Xoa bóp bấm huyệt60,000
3Điều trị bằng Bó thuốc cổ truyền50,000
4Điều trị bằng Cấy chỉ cổ truyền500,000
5Thủy châm (không tính thuốc)30,000
6Điều trị bằng Điện xung50,000
7Điều trị bằng Điện phân thuốc60,000
8Điều trị bằng Siêu âm (không tính thuốc)60,000
9Điều trị bằng Siêu âm (có tính thuốc)70,000
10Điều trị bằng Hồng ngoại25,000
11Điều trị bằng Laser chiếu ngoài50,000
12Điều trị bằng Kéo giãn cột sống60,000
13Điều trị bằng Xoa bóp máy50,000
14Điều trị bằng Ion tĩnh điện20,000
15Tập với con lăn Doctor1000